Xoş gəlmişsiniz!

Gözəllik, harmoniya və incəliyə qiymət verən hörmətli dostlar. Yaradıcılıq - İlahi Əlkimya dünyasıdır! Könüllü əsir olaraq, Onun ayrılmaz hissəsinə çevrilirsən, həzz alaraq, işıq saçır və işıqlandırmaq istəyirsən. Lakin... Yalnız böyük əmək –Yaradıcı həzzin möhkəm təməlidir.
 
 
 
ID: 182-188
ID: 182-183
ID: 182-184
ID: 182-185
ID: 182-186
ID: 182-187
© 2013 ElmiraAbbasly.com
free counters